HISTORIE
 A
SOUČASNOST

 
Josef Horák - Český basklarinetista, objevil pro hudební svět nový sólový nástroj, basový klarinet. Jako první na světě pozdvihl tento nástroj z pouze orchestrálního uplatnění na úroveň nástrojů sólových. V roce 1955 (24.3.) uspořádal vůbec první celovečerní basklarinetový recitál v historii hudby. Novou vlastní nátiskovou a dechovou technikou rozšířil jeho tónový rozsah, dynamickou škálu, výrazové a technické možnosti, experimentoval s tónovými deformacemi, multifony apod. Horákův měkký zpěvný tón se stal novým zvukovým ideálem basového klarinetu. Rozhodujícím způsobem tak Horák ovlivnil vývoj hry na basklarinet v celém světě. Proto je světovou kritikou nazýván „Paganini basklarinetu“.
„Jeho mnohé cesty čtyřmi kontinenty přispěly enormě k tomu, vyvolat nadšení pro schopnosti tohoto nástroje. Horák přináší ve všem co hraje víc než vrcholný výkon. On zachycuje mimořádně citlivě rozdílné nálady obrovského rozpětí této literatury: Horák pláče, křičí, vzlyká, naříká, flirtuje, poskakuje, mazlí se a k tomu ještě spouští olovnici do hloubek schopností basového klarinetu.“
Howard Klug, THE CLARINET/USA
Prosinec 2000
„Paganini of the bass clarinet“
(CASS News - London)
Paris
Une musicalité profonde, une grande virtuosité et une richesse étonnante des sonorités.
(Musica)
The Josef Horák Phenomenon
(The Clarinet - USA)
USA
Horák je jedním z největších žijících sólistů na dechové nástroje. Jakou fantastickou škáluzvuků zde ukázal!
(International Clarinet Clinic)
LONDON
Horak's playing must be heard to believe it.
(CASS News)
Svou 50letou intenzivní všestrannou koncertní a pedagogickou činností v mnoha zemích světa (na 4 kontinentech) a množstvím mistrovských kursů v těchto zemích uvedl Josef Horák dění kolem sólového basklarinetu do pohybu, vzbudil pozornost hudební veřejnosti. Inicioval vznik více než 500 původních skladeb pro tento nástroj (v různých obsazeních) a tak vytvořil objemný základ tak potřebné literatury, která do té doby neexistovala.
Z mnoha skladatelů, kteří věnovali Horákovi původní skladby:
A. Hába, K. Reiner, M. Štědroň, V. Kučera (CZ), H. Pousseur (B), K. Strockhausen (D), S. Gubaidulina (RUS), K. Huber (Ch), Van den Booren (NL), N. Heim (USA), V. Dinescu (RO), A. Logothetis (GR), L. Brouwer (C).
Z mnoha skladatelů, kteří J. Horákovi autorizovali svoje jiné skladby pro jeho basklarinet:
P. Hindemith (D), P. Casals (E), B. Martinů (CZ), O. Messiaen (F), K. Fukushima (JAP).
s mladýmibasklarinetisty v Denveru - USA Makio Kimura - Tokyo na mistrovských kurzech s Josefem Horákem v Praze Josef Horák se studenty ve Stockholmu

Antwerp - Mezinárodní bass clarinet workshop

Brno/Česká republika - s prof. Vítem Spilkou

Rotterdams Conservatorium - s prof. Henri Bokem

Biberach/Germany - Bass clarinet Quartett
Josef Horák a Emma Kovárnová v

- Who ist Who in the World - American Biographical Centre, USA
- International Who is Who in Music - International Biographical Centre, Cambridge
- Dictionary of International Biography - IBC, Cambridge
- Five Hunred Leaders of Influence - ABI, USA
- 5000 Personalities of the World - ABI, USA
- Hudební encyklopedie - ČSSR
- Co je co - ČSSR
- Clarinet Virtuosi of Today - Egon Publishers Ltd, England
- International Who is Who of Intellectuals - IBC, Cambridge
- The World Who is Who of Women - IBC, Cambridge
- Foremost Women of the Twentieth Century - IBC, Cambridge
- International Leaders in Achievement - IBC, Cambridge
- The Cambridge Companion to the Clarinet - Anglie
- 2000 Outstanding Musicians of the 20th Century - IBC, Cambridge
- Who is Who in the 21st Century - IBC, Cambridge
- Who is ...? (v České republice) - Hübners blaues Who is Who, Schweiz
- 2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century - IBC, Cambridge
- Living Legends - IBC, Cambridge
- Outstanding People of the 21st Century - IBC, Cambridge
V 50. roce činnosti J. Horáka (2005) byla založena Světová basklarinetová společnost (World Bass Clarinet Foundation).
V říjnu 2005 se konalo v Rotterdamu (NL) celosvětové setkání basklarinetistů World Bass Clarinet Convention s mnoha akcemi nejrůznějšího druhu – informativními i uměleckými: soutěž hry na basklarinet a kompozic pro basklarinet, koncerty, přednášky, semináře, prezentace basklarinetů různých firem, notových materiálů, vystoupení basklarinetového ensemblu (Mega Bass Clarinet Choir) – 148 hráčů. Důležitým momentem bylo i setkávání kolegů ze všech světadílů. Tato široce pojatá grandiózní akce byla úspěšně realizována týmem mnoha obětavých spolupracovníků pod vedením prof. Henri Boka a Georgie Wiegela.
 

Na Rotterdamském WBC Convention se uskutečnilo Horákovo poslední koncertní vystoupení v životě. Pohlédl do tváří stovek kolegů milujících „jeho“ nástroj, dostalo se mu jejich uznání dlouhotrvajícími „standing ovations“, splnil se mu životní sen. Za měsíc nato zemřel.
Jeho statečnost mu umožnila přesvědčit se, že místo sólového basklarinetu na koncertním pódiu je upevněno do úspěšné budoucnosti.
Důkazem toho je velký zájem skladatelů, kteří již mnoho let komponují nové skladby pro stále se rozšiřující řady basklarinetistů ve světě, a dále také zřizování samostatných tříd pro studium basklarinetu na různých hudebních vzdělávacích ústavech. Interpreti – basklarinetisté se vydávají ve své činnosti různými cestami, diferencují svoje interpretační profily, získávají pozice na poli rozmanitých tvůrčích stylů, basklarinet se jejich zásluhou stává stále pevnější a samozřejmější součástí rodiny sólových koncertních nástrojů.
Důležitou událostí se v této souvislosti stalo založení španělské basklarinetové společnosti „Asociación Espaňola de Clarinete Bajo“. V této zemi vznikl také stálý soubor „Madrid Bass Clarinet Octet“.
Zde hrají velkou úlohu také časopisy. The Clarinet (USA), Clarinet and Saxophon (UK), de Klarinet (NL), Rohrblatt (D) věnují průběžně pozornost uplatňování basklarinetu na koncertní scéně – zvláště v posledních dvou letech vzhledem k oběma Společnostem. Jak Světová tak Španělská společnost je pramenem užitečných informací a zkušeností.

21.10.2005, Rotterdam - příprava v sále na večerní vystoupení

21.10.2005, Rotterdam - poslední veřejné vystoupení v životě

V hlubokém zármutku oznamuji všem přátelům a známým, že nás
23. listopadu 2005 navždy opustil Josef Horák „Paganini basklarinetu“.

Emma Kovárnová

Ostatky jsou uloženy v České republice na Ústředním hřbitově v Brně,
skupina 41, hrob 159.

Úmrtím Josefa Horáka 23.11.2005 zanikl komorní soubor „DUE BOEMI DI PRAGA“ (Dva Češi z Prahy), 42 let hlavní nositel basklarinetové aktivity. Zbylá část někdejšího dua, pianistka Emma Kovárnová (manželka Josefa Horáka) postupně předává veškeré notové materiály a ostatní obsáhlou dokumentaci Českému Muzeu Hudby v Praze. Této instituci darovala také Horákův nástroj Selmer. Počáteční etapu své činnosti prožil Josef Horák s českým nástrojem Amati.

Některé notové materiály budou také k dispozici v Hudebním Informačním Středisku.
Adresy:
Hudební informační středisko www.musica.cz
Besední 3 his@vol.cz
CZ – 118 00 Praha 1
České muzeum hudby www.nm.cz
Karmelitská 2/4 c.muzeum.hudby@nm.cz
CZ – 118 00 Praha 1

Emma Kovárnová
Bubenská 39
CZ – 170 00 Praha 7
Tel.: +420/220-801-889
e-mail: e.kovarnovagooglemail.com
 

DUE BOEMI jsou mezinárodně proslulým souborem prezentujícím neznamenitějšího basklarinetistu na světě - JOSEFA HORÁKA
The Clarinet - USA (prosinec 1988)
BERLIN
Due Boemi - das Wunderpaar!
(Der Tagesspiegel)
Triumph der Expression
Das Prager „Due Boemi“ in der Reihe „Werk und Wiedergabe“
(Südwest - Presse)
Due Boemi mají nahrávky v 51 rozhlasových a TV stanicích v Evropě a v zámoří.
V repertoaru Due Boemi nalézáme nově objevenou hudbu renesance (suity tanců a písní anonymů 15.-17.stol.), baroka - sonaty pro hluboký melodický nástroj a basso continuo (Händel, Telemann, Purcell, Marcello a.j.), z klasiky a romantiky zřídka slýchaná díla Mozarta, Beethovena, Dvořáka, Smetany, Schumana, až po jim věnované soudobé skladby nejrůznějších směrů.

In Rudolfinum - Prague
Vratislav J. ¬ižka - 1984
Na počest Josefa Horáka byl na Mezinárodní hudební festival „Pražské Jaro 2007“ zařazen celovečerní koncert „Pocta Josefu Horákovi“, kde v bohatém programu, prezentujícím všestrannost koncertního basklarinetu, vystoupil i prof. Henri Bok (NL) a 3 významní čeští basklarinetisté (V. Spilka, L. Daňhela, P. Valášek), spoluúčinkovala i E. Kovárnová. Přeplněný sál opět dokumentoval vzrůstající zájem o hru na basklarinet.